2015. aasta taotluskutse

Euroopa Komisjon avaldas programmi Erasmus+ 2015. aasta taotluskutse.

Toetust soovivad asutused saavad nüüdsest tutvuda 2015. aasta Erasmus+ programmi taotlusvooru tingimustega.

Erasmus+ programmijuhend annab ülevaate programmi eesmärkidest, võimalustest ja taotlemise tingimustest. Inglisekeelne juhend on saadaval aadressil:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Taotlemine ise algab 2015. aasta alguspoolel.

Taotlustähtajad:

Õpirändeprojektid:

Noorte ja noorsootöötajate õpiränne 4. veebruar 2015
Hariduse valdkonna õpiränne 4. märts 2015
 Noorte ja noorsootöötajate õpiränne 30. aprill 2015
Noorte ja noorsootöötajate õpiränne 1. oktoober 2015
Erasmus Munduse ühise magistriprogrammi õpingud 4. märts 2015
Euroopa Vabatahtliku Teenistuse korraldatavad suurüritused 3. aprill 2015

Strateegilise koostöö projektid

Strateegilised partnerlused noortevaldkonnas 4. veebruar 2015
Haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna strateegilised partnerlused NB! 31. märts 2015
Strateegilised partnerlused noortevaldkonnas 1. oktoober 2015
Teadmusühendused, valdkondlikud oskusühendused 26. veebruar 2015
Kõrgharidusvaldkonna suutlikkuse parandamine 10. veebruar 2015
Noortevaldkonna suutlikkuse parandamine 3. aprill 2015
2. september 2015

Noorte osalusprojektid

Noorte osalusprojektid 4. veebruar 2015
30. aprill 2015
1. oktoober 2015

Jean Monnet’ meetmed

Jean Monnet’ õppetoolid, moodulid, pädevuskeskused, toetus asutustele või ühendustele, võrgustikud, projektid 26. veebruar 2015

Spordivaldkond

Spordivaldkonna koostööpartnerlused, mis on seotud ainult 2015. aasta Euroopa spordinädalaga 22. jaanuar 2015
Spordivaldkonna koostööpartnerlused, mis ei ole seotud 2015. aasta Euroopa spordinädalaga 14. mai 2015
Euroopa tasandi mittetulunduslikud spordisündmused, mis on seotud ainult 2015. aasta Euroopa spordinädalaga 22. jaanuar 2015
Euroopa tasandi mittetulunduslikud spordisündmused, mis ei ole seotud 2015. aasta Euroopa spordinädalaga 14. mai 2015

Teate koostas:
Karol Sepik
Haridusteabe büroo kommunikatsioonispetsialist
karol.sepik@archimedes.ee