Archimedes toetab Eesti hariduse valdkonda 9,48 miljoni euroga

Archimedes toetab Eesti hariduse valdkonda 9,48 miljoni euroga. Sihtasutus Archimedes toetab sel aastal kokku 9,48 miljoni euroga Erasmus+ programmi kaudu Eesti hariduse valdkonna rahvusvahelist koostööd.

Erasmuspluss.ee lehel on nüüd võimalik tutvuda 2015. aasta Erasmus+ programmi hariduse valdkonna toetusesaajatega õpirändes ja strateegilises koostöös.

Kokku otsustati toetada 86 õpirände projekti rohkem kui 7 miljoni euro ulatuses.
Toetuse saanud 77 Euroopa sisest õpirändeprojekti võimaldavad osaleda vähemalt 2750 osalejal ning 9 üleilmset õpirändeprojekti vähemalt 265 osalejal. Taotletud õpirännetest said toetuse 66%.

Hindamise järgselt otsustati toetada kokku 13 strateegilise koostöö projekti rohkem kui 2,38 miljoni euro ulatuses. Taotlejatest rohkem kui neljandik ( 27%) said Euroopa Komisjoni toetuse.