Avatud on Erasmus+ kõrghariduse üleilmse õpirände teine taotlusvoor

Avatud on Erasmus+ kõrghariduse üleilmse õpirände teine taotlusvoor. Erasmus+ üleilmset õpirännet saavad taotleda kõik Eesti kõrgkoolid, kus õpetatakse riiklikult tunnustatud kõrghariduse õppekavade alusel ja kellel on Erasmuse kõrghariduseharta.


Teise taotlusvooru tähtaeg on 24.09.2015 (kell 13.00 Eesti aja järgi). Üleilmse õpirände teise vooru tegevused algavad 1. veebruaril 2016 ja võivad kesta kuni 31.maini 2017 (kokku 16 kuud).

Võimalikud taotlejad võivad tutvuda eelarve tabeliga, et selgitada välja, millises mahus on erinevate riikide kõrgkoolidega koostöö taotlusvoorus toetatud.

Tutvumiseks on avaldatud ka taotlusvormi näidis. Taotlusvorm avaldatakse peagi.

Üleilmse õpirändetegevuste taotlusele järgneb Sihtasutus Archimedese tehniline kontroll ning edastatakse seejärel ekspertidele sisuliseks hindamiseks.

Loe Erasmus+ üleilmsest õpirändest lähemalt.

 

 

Teate koostas:


Karol Sepik
Kommunikatsioonibüroo vanemspetsialist
karol.sepik@archimedes.ee