Õpiränne

Õpirände võimalikud tegevused Erasmus+ programmi 2014-2020 perioodiks on:

  • üliõpilaste õpiränne ja praktika;
  • võimalus õpetada partnerasutuses;
  • täienduskoolituskursustel osalemine;
  • töövarjuks olemine;
  • rahvusvahelised noortevahetused;
  • Euroopa vabatahtlik teenistus;
  • noortega töötavate inimeste koolitus- ja võrgustikutegevused.