2016

Hariduse valdkonna strateegilise koostöö projektide taotluste esitamise tähtajaks esitati kokku 51 taotlust (21 üldhariduse, 12 kutsehariduse, 10 kõrghariduse ja 8 täiskasvanuhariduse projekti) enam kui 10 miljonile eurole. Taotletud eelarve ületas rohkem kui kolmekordselt Euroopa Komisjoni eraldatud koostööprojektide eelarve Eestile.

Taotlejaid oli üheteistkümnest maakonnast, kõige arvukamalt Harjumaalt, kokku 24 taotlust. Hindamise järgselt otsustati esialgu toetada kokku 11 strateegilise koostöö projekti rohkem kui 2,28 miljoni euro ulatuses. Taotlejatest rohkem kui viiendik (22%) said Euroopa Komisjoni toetuse.