Tegevusvõimalused

Erasmus+ programm tugineb kolmele tegevussambale. Noorte valdkonnas toetab programm:

1. Noorte ja noorsootöötajate õpirännet (Key action 1):

2. Strateegilist koostööd (Key action 2):

3. Poliitikate kujundamist (Key action 3):