Programmijuhend ja konkursikutse

Loe ingliskeelset 2017. aasta taotlusvooru konkursikutset  ning ingliskeelse Erasmus+ 2017 programmijuhendi võid alla laadida SIIN. Lisaks on võimalik kasutada juhendi online versiooni.

Loe ingliskeelset 2016. aasta taotlusvooru konkursikutset (NB! Tutvu ka konkursikutse parandustega) ning ingliskeelse Erasmus+ 2016 programmijuhendi võid alla laadida SIIN.

Loe eestikeelset 2016. aasta taotlusvooru konkursikutset (NB! Tutvu ka konkursikutse parandustega) ning eestikeelse Erasmus+ 2016 programmijuhendi võid alla laadida SIIN (NB! Vastuolude esinemisel eri keeleversioonide vahel on ülimuslik ingliskeelne versioon).

Loe ingliskeelset 2015. aasta taotlusvooru konkursikutset ning ingliskeelse Erasmus+ 2015 programmijuhendi võid alla laadida SIIN.

Loe eestikeelset 2015. aasta taotlusvooru konkursikutset ning eestikeelse Erasmus+ 2015 programmijuhendi võid alla laadida SIIN (NB! Vastuolude esinemisel eri keeleversioonide vahel on ülimuslik ingliskeelne versioon).

Erasmus+ programmi menetlusotsuse vaidlustamine ning vaidemenetlus toimub Haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.