Õpiränne

Sihtgrupp: üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, haridustöötajad.
Võimalikud tegevused: üliõpilaste õpiränne ja praktika, võimalus õpetada partnerasutuses, täienduskoolituskursustel osalemine, töövarjuks olemine, rahvusvahelised noortevahetused, Euroopa vabatahtlik teenistus, noortega töötavate inimeste koolitus- ja võrgustikutegevused.

Kõnealuse meetmega toetatakse ka sihtgrupi liikuvust partnerriikidesse ja kolmandatest riikidest (sh eelkõige naaberriigid).