Strateegiline koostöö

Strateegiline koostöö ning heade tavade jagamine põhineb partnerlustel:

  • Hariduse vallas: sektorite ülesed või sektoripõhised üldhariduse, kutsehariduse, kõrghariduse ja täiskasvanuhariduse strateegilised koostööprojektid, mille eesmärk on arendada ja rakendada ühisalgatusi ning edendada vastastikust õpet ja kogemuste vahetamist.
  • Noorte valdkonnas: noortealgatused ja projektid, millega edendatakse vastastikuse õppe ja kogemuste vahetamise kaudu kodanikuaktiivsust, sotsiaalset uuendust, demokraatias osalemist ja ettevõtlust.

Lisaks toetatakse meetmega ka ELi ja partnerriikide rahvusvahelise partnerluse kaudu toimuvat arengut, suutlikkuse suurendamist ja teadmiste vahetamist, eelkõige naaberriikides.