Sõidutoetus

Kristjan Jaagu välisdoktorantuuri toetuste suuruse määramisel kasutatakse tabelipõhist reisikulude arvestust, mis võtab arvesse nii sihtkohamaa kaugust kui ka sinna reisimise keerukust (ümberistumised, lennufirmade vahetus). Reisitoetus peaks katma kõik reisikulud sh transport lennujaamast edasi õppimispaika.

1) Vastavalt sihtkohale makstakse sõidutoetust ühikuhinnana.

Sõidutoetuse ühikuhinna alusel rahastatakse nii Eestist kui välisriigist algavaid reise ühe edasi-tagasi reisi kohta järgmiselt:

  Toetus edasi-tagasi reisi kohta Distants linnast linna
1 180 eurot 100 – 499 km
2 275 eurot 500 – 1999 km
3 360 eurot 2000 – 2999 km
4 530 eurot 3000 – 3999 km
5 820 eurot 4000 – 7999 km
6 1100 eurot 8000 või enam km

Kui reisisihtkohtade vaheline distants on kuni 100 km, hüvitatakse kulud kuludokumentide põhiselt kuni 180 eurot edasi-tagasi reisi kohta.  Distantsi arvestamisel kasutatakse ainult Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud veebipõhist kalkulaatorit.

2) Sõidutoetus katab kõik reisikulud sh transport lennujaamast õppimispaika ja tagasi.

3) Koos iga-aastase aruandega on doktorant kohustatud esitama sõidupiletite originaalid vältimaks topeltrahastamise võimalust.