Kristjan Jaagu välissõidu stipendium

2015.-2016. õppeaasta juhend
2014.-2015. õppeaasta juhend

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid vmt. Korraga toetatakse kolmepäevast kuni kolmenädalast (3-21 päeva) välismaal viibimist. Lähetuse kogukestvus ei tohi olla pikem kui 21 päeva.

Igal õppeaastal on doktorantidel ja õppejõududel lubatud kasutada maksimaalselt kahte (2) ning magistrantidel maksimaalselt ühte (1) Kristjan Jaagu programmi välissõidu toetust. Ühte taotlusvooru saab esitada ühe taotluse.
Toetus saamise või mittesaamise otsustab Kristjan Jaagu stipendiuminõukogu toetuse taotlejate motivatsiooni- ja soovituskirjade alusel. Stipendiumitaotlusi vaatab stipendiuminõukogu läbi 4 korda aastas.

Tähtajad 2015/2016 õppeaastaks:

  • 15. september 2015 (lähetused 15.10.2015 kuni 31.08.2016)
  • 1. detsember 2015 (lähetused 01.01.2016 kuni 31.08.2016)
  • 1. märts 2016 (lähetused 1.04.2016 kuni 31.08.2016)

Kristjan Jaagu välissõidu stipendiumite kontaktisikuks Sihtasutuses Archimedes on Maarja Karjaherm, e-posti aadress maarja.karjaherm@archimedes.ee, telefon 6996 490.