Kristjan Jaagu välissõidu stipendium

2016.-2017. õ.a. juhend (alates 15.09 voorust)
2016.-2017. õppeaasta juhend
2015.-2016. õppeaasta juhend

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kolmepäevast kuni üks kuu pikkust (3-30 päeva) välismaal viibimist. Lähetuse kogukestvus ei tohi olla pikem kui 30 päeva.

Igal õppeaastal on doktorantidel ja õppejõududel lubatud kasutada maksimaalselt kahte (2) ning magistrantidel maksimaalselt ühte (1) Kristjan Jaagu programmi välissõidu toetust. Ühte taotlusvooru saab esitada ühe taotluse.
Toetus saamise või mittesaamise otsustab Kristjan Jaagu stipendiuminõukogu toetuse taotlejate motivatsiooni- ja soovituskirjade alusel. Stipendiumitaotlusi vaatab stipendiuminõukogu läbi 4 korda aastas.

Tähtajad 2016/2017 õppeaastaks:

  • 1. juuni 2016 (lähetused 1.07.2016 kuni 31.08.2017)
  • 15. september 2016 (lähetused 15.10.2016 kuni 31.08.2017)
  • 1. detsember 2016 (lähetused 01.01.2017 kuni 31.08.2017)
  • 1. märts 2017 (lähetused 1.04.2017 kuni 31.08.2017)

Kristjan Jaagu välissõidu stipendiumite kontaktisikuks Sihtasutuses Archimedes on Priit Kiilaspä, e-posti aadress priit.kiilaspa@archimedes.ee, telefon 697 9227.