DoRa

(2008-2015)

Doktoriõppe ja rahvusvahelistumise programmi DoRa viiakse ellu Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine” meetme „Jätkusuutlik ja atraktiivne teadus- ja arendustegevus” raames. Programmi elluviijaks on sihtasutuse Archimedes allüksus Kõrghariduse arenduskeskus, partnerina kaasatakse programmi Eesti kõrgkoolid. DoRa kestab 31. detsembrini 2015 (2008–2015) ning ligikaudu 33,5 miljoni euro suurusest eelarvest 85% tuleb Euroopa Sotsiaalfondist.

Teadmistepõhise ühiskonna mõõduks on kõrgelt kvalifitseeritud töötajad, kelle teadmised, oskused ja kogemused on ühiskonna arengu ja konkurentsivõime tagatiseks. DoRa programmi rakendamise tulemusena muutuvad teadusasutused ja kõrgkoolid avatumaks ja konkurentsivõimelisemaks. Selle tagajärjel paraneb oluliselt Eesti võimekus nii kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu värbamiseks välismaalt kui kohapeal koolitamiseks ning seeläbi Eesti üldine suutlikkus teaduse ja innovatsiooni vallas.

Programmi tegevusi on kokku üheksa.

  • DoRa T1 ehk Study in Estonia on Eestit kui atraktiivset kõrgharidusvõimalusi pakkuvat maad tutvustav koostööprojekt, milles osalevad kõik inglisekeelseid õppimisvõimalusi pakkuvad Eesti kõrgkoolid.
  • DoRa T2 toetab õppejõudude õpirännet. Tegevus hõlmab kolme alategevust: välisõppejõudude toomine Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide korralistele ametikohtadele (DoRa T2.1); külalisõppejõudude õppevisiidid Eesti kõrgkoolidesse (DoRa T2.2) ja Eesti õppejõudude õppevisiidid väliskõrgkoolidesse (DoRa T2.3).
  • DoRa T3 toetab ülikoolide ja ettevõtete teadusalast koostööd.
  • DoRa T4 toetab võimekate välisüliõpilaste kaasamist Eesti ülikoolide doktoriõppesse.
  • DoRa T5 toetab külalisdoktorantide lühiajalisi uurimisprojekte Eesti ülikoolide juures.
  • DoRa T6 toetab doktorantide õppe- ja teadustööd välismaa ülikoolides ja teadusasutustes.
  • DoRa T7 toetab õppetöös edukate magistrantide õpinguid välisülikoolides.
  • DoRa T8 toetab välismaal toimuval rahvusvahelisel erialasel konverentsil, seminaril või kursusel osalemist ja teisi lühiajalisi õppe- ja teadustööga seotud välisreise.
  • DoRa T9 toetab välisüliõpilaste kaasamist Eesti ülikoolide magistriõppesse.

Programmi kinnitatud tekstid