Stipendiumi kasutamise tingimused

Stipendiumi võib kasutada ainult välisriigis õppimisega seotud kulude katteks lepingus märgitud perioodil ja riigis. Kui muutub lähetuse kestus, sihtkoht või eesmärk tuleb muuta ka lepingut. Kui stipendiaat on muutnud ühte neist ilma kirjaliku kokkuleppeta, võib sihtasutus Archimedes stipendiumi osaliselt või täies mahus tagasi küsida.

Magistrandi välisõpingutel peab olema ainepunktides mõõdetav tulemus, mida arvestatakse siinse õppekava täitmisena. Stipendiumi raames ei toetata kraadiõpet välisülikoolis. Sihtasutusele esitatud õppeplaani tuleb täita, iga muudatus selles tuleb koduülikooliga ametlikult kooskõlastada. Toetuse saamiseks peab magistrant sooritama välisülikoolis aineid 4 EAP mahus iga välismaal viibitud kuu kohta või 20 EAP mahus kogu välisõpingute ajavahemiku jooksul kokku. Ainepunktide nõuet ei rakendata eksperimentaaltöödele välisülikooli laboris. Õppekoormust välismaal kontrollib sihtasutus Archimedes nii enne lepingu sõlmimist esitatud õppeplaani kui pärast välisõpingute lõppu esitatud tulemuste põhjal.

Stipendiumi võivad kasutada DoRa välismagistrandid (tegevus 9). Stipendiumi ei saa kasutada samaaegselt teiste mobiilsustoetustega (nt Erasmus, Kristjan Jaak, DoRa tegevuse 8 konverentsitoetused, doktorikoolid, DoRa tegevuse 9 magistranditoetused) ega taotleda ühe lähetuse jooksul mitmes riigis õppimiseks.