Euroopa Regionaalarengu Fondi projektidel täienesid lõpparuandevormid

Tänasest täienesid Euroopa Regionaalarengufondi teadusmeetmete projektide lõpparuannete vormid. Muudatus on seotud info kogumisega projektidest teenitava tulu kohta. Nimelt tuleb toetuse saajatel jälgida, kas ERF projektist soetatud seadmete abil teenitakse tulu või mitte ning puhastulu teenimisel tuleb see projekti abikõlblikest kuludest maha arvata.puhastulu

Erandiks on siin projektid kogumaksumusega alla 1 miljoni euro, mille puhul enamik projekti vara, näiteks projekti raames hangitud seadmete, kasutajatest on oma asutuse töötajad, kes tarbitava teenuse eest tasu ei maksa. Samuti ei kehti puhastulu arvestamisega seotud nõue projektide puhul kogumaksumusega alla 1 miljoni euro, mille sisuks on rekonstrueerimistööd. Üle 1 miljoni euro maksumusega projektide puhul jälgitakse tulu teenimist projekti abikõlblikkuse perioodil ja 5 aasta jooksul pärast selle lõppu.

Kehtivad ja uuendatud vormid saab alla laadida siit: http://archimedes.ee/str/teabekogua_y/vormid-ja-naidised/aruandevormid/