Lõppes teaduse populariseerimise alategevuse “Teeme+” taotlusvoor

Sihtasutus Archimedes lõpetas 28. novembril “Teeme+” taotluste vastuvõtmise. Kokku esitati 109 taotlust. Meetme tegevuse toetuse kogumaksumus on 1,5 miljonit eurot. Taotlusi esitati kokku 6,45 miljoni euro ulatuses.

Taotlusi sai esitada kahe tegevuse kohta:

  • Tegevus 1:  noortele LTT valdkonna teadmisi ja praktilist tegevust pakkuvate süsteemsete ürituste sarjade või suuremahulisemate tegevuste korraldamine teadusasutustes, -seltsides, -keskustes, muuseumites, üldhariduskoolides ning ettevõtetes ja mujal ning tegevusteks vajaliku õppevara soetamine.
  • Tegevus 2: noortele suunatud LTT valdkonna teadmisi ja oskusi arendavate ning praktilist tegevust pakkuvate pikaajaliste süsteemsete teadushuviringide tegevuse käivitamine ja läbiviimine ning selleks vajaliku õppevara soetamine ning juhendajate koolitamine.

Taotlusi hindab hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad siseriiklikud hindamiskomisjoni liikmed. Taotluste rahastamise otsused tehakse teatavaks eeldatavalt 2017. aasta märtsis.

Toetuse andmise eesmärk on teadus- ja arendustegevuse ning loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna populariseerimine noorte seas, teadlikkuse tõstmine LTT valdkonnast ning huvi kasvatamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu.

Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo:
Kristel Meesak
Teeme+ meetmehoidja
Sihtasutus Archimedes
e-post kristel.meesak@archimedes.ee
tel 730 0501