Valminud on Sihtasutuse Archimedes aastaraamat 2016

Sihtasutus Archimedes toob oma koostööpartnerite ning toetuse saajateni aastaraamatu, millega anname ülevaate oma 2016. aasta tegevustest ja saavutustest. Aastaraamat käsitleb Sihtasutuse Archimedes peamisi valdkondi – akadeemilise tunnustamine, hariduse rahvusvahelistumine, Euroopa Liidu struktuuritoetused Eesti kõrgharidusse ja teadusesse, kõrg- ja kutsehariduse kvaliteedikindlustus ning noortevaldkonna rahvusvahelistumine.

Struktuurivahendite periood 2014-2020 on käima läinud ning saab veelgi suurema hoo sisse järgmistel aastatel. Nägime läbi aegade suurimat kraadiõppe välistudengite arvu, mis 2016. aasta lõpu seisuga ulatus pea 4000 tudengini. 2016 oli ka aasta, mil sihtasutusse tuli uus tegevus “Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe” ehk hüüdnimega EKKAV. Eelmisel aastal tähistasime Euroopa Vabatahtliku Teenistuse 20. sünnipäeva ning korraldasime eduka “Work in Estonia” messi nii Tallinnas kui ka Tartus, et kokku viia Eestis õppivad välistudengid ja tööandjad.

Kutseõpe nägi esmakordselt rahvusvahelist hindamiskomisjoni ning toimus esmakordne kõrg- ja kutsehariduse õppekavade ühishindamine, mis on märkimisväärne nähtus ka globaalsel tasandil. Rekordiliselt esitati aastal 2016 sihtasutusele hindamiseks ja vastavuse määramiseks 2319 kesk- ja kõrgharidust tõendavat kvalifikatsiooni. Archimedes aitas projekti “Study in Europe” raames korraldada ja läbi viia ka tegevusi, mis tutvustasid Euroopa kõrgharidust nii Aasias kui Lõuna-Ameerikas. Aastaraamatus on ka juhtkonna ning nõukogu pöördumine aastaraamatu lugejale, sihtasutuse eelarve ning juhtimisstruktuur ning koondnimekiri kõigist 2016. aasta lõpu seisuga sihtasutuses töötanud töötajatest.

Meeldivat lugemist!

Lisainfo:
Eero Loonurm
Sihtasutus Archimedes
Kommunikatsioonijuht
e-post: eero.loonurm@archimedes.ee
http://archimedes.ee/infomaterjalid/aastaraamatud/
https://issuu.com/archimedes