Küsitlus “E-toetuse” kasutamise kohta

SA Archimedes struktuuritoetuste agentuur palub toetuse saajatelt tagasisidet struktuuritoetuse e-keskkonna E-toetus kasutamiskogemuse kohta. Saadud vastuseid kasutatakse rakendusüksuse sisendi andmisel Rahandusministeeriumile e-keskkonna kasutajamugavust tõstvate arendustööde osas.

Palume küsitlusele vastata nii neil, kes kasutavad e-keskkonda maksetaotluste esitamiseks kui neil, kes seda veel teinud ei ole.

Küsitlusele saab vastata kuni 7. novembrini 2017 (k.a).

Oleme tagasiside eest väga tänulikud ja ootame aktiivset vastamist!