NUTIKAS juhtkomisjoni töökord taotluste hindamiseks on muutunud

Teisipäeval, 26. juunil 2018 muudeti “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ juhtkomisjoni taotluste hindamise töökorda.

Muudetud töökorraga on võimalik tutvuda SIIN (PDF).
Muutusid töökorra punktid 2.13 ja 2.14, täpsustati töökorra sõnastust.


“Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” (NUTIKAS) on toetusmeede, mida jagab SA Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga eesmärgiga toetada ettevõtete ja teadusasutuste koostööd. Meetmest taotletav toetus aitab Eesti äriregistrisse kantud ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusasutustelt rakendusuuringuid või tootearendusprojekte, mis sobituvad nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse.

NUTIKAS toetusmeedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainformatsioon
Tea Tassa
Meetmehoidja
7300 396
tea.tassa@archimedes.ee