Seminarid toetuse saajatele 10. ja 11. oktoobril 2018

SA Archimedes struktuuritoetuste agentuur korraldab oktoobris toetuse saajatele seminarid, kuhu on oodatud projektide juhid ja projektide elluviimise eest vastutavad isikud.

Teemad:

  • Vabariigi Valitsuse määruse „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ (Ühendmäärus) muudatused
  • Kulude abikõlblikkus
  • Projektide vahehindamine

Toetuse saajate seminari slaidid leiab SIIT.

Seminarid toimuvad:

  • 10. oktoobril kell 13.00-16.30 Tartus Dorpati Konverentsikeskuse (Turu 2) Baeri saalis
  • 11. oktoobril kell 13.00-16.30 Tallinnas Tallink Spa&Conference Hotelli (Sadama 11a) Galaxy 1 konverentsiruumis

Registreerumine seminaridele kestab kuni 1. oktoobrini 2018.