Augustis avaneb riikliku tähtsusega infrastruktuuri investeerimisettepanekute II voor

1. augustil 2019 avatakse teine suunatud investeerimisettepanekute kogumise voor tegevuse „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel“ investeeringute kava muutmiseks. Investeerimisettepanekute vastuvõtmine lõpetatakse 31. oktoobril 2019.

Taotlusvoor on mõeldud projektidele, mis on eelnevalt kantud 2019. aasta Eesti teadustaristu teekaardi objektide loetellu ning ei tohi olla toetust saanud varasemalt samast tegevusest.

Toetatavate projektide abikõlblikkuse periood peab jääma ajavahemikku 1. august 2019 kuni 31. august 2023.

Investeerimisettepanekud esitatakse eesti keeles digitaalselt allkirjastatult SA Archimedese kodulehel asuva lingi kaudu.

Täpsem informatsioon ning taotlemiseks vajalikud dokumendid asuvad aadressil www.archimedes.ee/riiklik-infra.

Lisainfo:
Kristel Meesak-Seesmaa
kristel.meesak@archimedes.ee
tel 730 0501.