Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri meetme infopäev toimub 10. septembril

Augusti alguses avas SA Archimedes teise suunatud investeerimisettepanekute kogumise vooru tegevuse „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel“ investeeringute kava muutmiseks. Sellest meetmest huvitatud  taotlejaid oodatakse 10. septembril Tartusse. 

Infopäeval tutvustame riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri meetme määrust, hindamisjuhendit ja investeerimisettepanekute vormi. Samuti anname teavet eurotoestuste perioodi 2014-2020 abikõlblikkuse, finantsanalüüsi ja riigiabi kohta.

Infopäev algab kell 10:45 Haridus- ja Teadusministeeriumi Peeter Põllu saalis (Munga 18) tervituskohviga ning lõppeb kell 14:00. Üritusel osalemiseks palume registreerida siin.