Edulugu: IKT (Iidlane kimab teadusesse) mobiilne labor Kärdla PK Teabemajas

Reedel, 14. detsembril Eesti Televisioonis eetris olnud “Reis ümber Eesti” telesaates kajastati Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri toetuse saajat – Hiiu Vallavalitsust.

Projekti “Iidlane kimab teadusesse” toel sisustatakse Kärdla Põhikooli Teabemajas mobiilne roobootika labor, kus noortel on võimalik oma loovust arendada ning iga robootika alane unistus ellu viia. Mobiilsus annab ringile liikumisvabaduse. Käivitatakse robootikaringid Hiiu vallas, Kärdlas ja Laukal.

Projekt “Iidlane kimab teadusesse” valmib Euroopa Regionaalarengu fondi tegevuse “Teaduse populariseerimine” alategevuse “Teeme+” toel.

“Reis ümber Eesti” Hiiumaa saade on ETV veebilehelt järelvaadatav kuni 13.12.2019.

Euroopa Liidu struktuurivahendite toel ellu viidud projektid toob teieni igal reedel kell 20:00 Eesti Televisiooni televiktoriin “Reis ümber Eesti“.

Edulugu: Värska leiukoha mineraalvee sobivus loodusliku ninasprei tootmiseks

Reedel, 7. detsembril Eesti Televisioonis eetris olnud “Reis ümber Eesti” telesaates kajastati Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri toetuse saajat – AS Värska Sanatooriumi.

AS Värska Sanatooriumi ja Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudiga valmiv projekt “Värska leiukoha mineraalvee sobivus loodusliku ninasprei tootmiseks projekt” valmib Euroopa Regionaalarengu fondi tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” toel.
“Reis ümber Eesti” Võrumaa saade on ETV veebilehelt järelvaadatav kuni 06.12.2019.

Euroopa Liidu struktuurivahendite toel ellu viidud projektid toob teieni igal reedel kell 20:00 Eesti Televisiooni televiktoriin “Reis ümber Eesti“.

Edulugu: Eesti Lennuakadeemia kopterisimulaator

Reedel, 9. novembril Eesti Televisioonis eetris olnud “Reis ümber Eesti” telesaates kajastati Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri toetuse saajat – Eesti Lennuakadeemiat.

Eesti Lennuakadeemia kopterisimulaatori soetamise projekt valmis Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.
“Reis ümber Eesti” Tartumaa saade on ETV veebilehelt järelvaadatav kuni 08.11.2019.

Euroopa Liidu struktuurivahendite toel ellu viidud projektid toob teieni igal reedel kell 20:00 Eesti Televisiooni televiktoriin “Reis ümber Eesti“.

Edulugu: Mulgimaa tehnoloogia õppekeskus

Reedel, 19. oktoobril Eesti Televisioonis eetris olnud “Reis ümber Eesti” telesaates kajastati Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri toetuse saajat – Mulgimaa tehnoloogia õppekeskust.

Mulgimaa tehnoloogia õppekeskus sai toetust tegevuse “Teaduse populariseerimine” alategevuse “Teeme+” meetmest.
“Reis ümber Eesti” Viljandimaa saade on ETV veebilehelt järelvaadatav kuni 18.10.2019.

Euroopa Liidu struktuurivahendite toel ellu viidud projektid toob teieni igal reedel kell 20:00 Eesti Televisiooni televiktoriin “Reis ümber Eesti“.


Mulgimaa tehnoloogia õppekeskus
Toetuse saaja: Karksi Vallavalitsus
Periood: 20.03.2017–31.12.2020
Toetus: 59 858 eurot
Lühikirjeldus: Mulgimaa Tehnoloogia õppekeskuse 3+2 projektiaastatel äratatakse 8-s LTT valdkonna huviringis esmalt algklassilaste loodusteadushuvi, siis on valida alustajate ja edasijõudnute robootika- ja elektroonikaring. Kaks ringi nügivad praktilise keemia, bioloogia ja füüsika teadushuvi põhikooli lõpuklasside õpilastes ja gümnasistides. Toimuvad ühisvalla koolide- AKG, Abja, Halliste, Mõisaküla – teadus- ja laboripäevad. Partnerid on Nuia PMT, Hanval Metall, Maaülikool (Polli), Tartu Ülikool ja Tallinna TÜ.

Edulugu: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saalikompleks

Reedel, 12. oktoobril Eesti Televisioonis eetris olnud “Reis ümber Eesti” telesaates kajastati Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri toetuse saajat – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sai saalikompleksi väljaarendamiseks toetust tegevusest “Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” (ASTRA).
“Reis ümber Eesti” Harjumaa saade on ETV veebilehelt järelvaadatav kuni 11.10.2019.

Euroopa Liidu struktuurivahendite toel ellu viidud projektid toob teieni igal reedel kell 20:00 Eesti Televisiooni televiktoriin “Reis ümber Eesti“.


Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Projekti nimi: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia institutsionaalne arendamine perioodil 2016 – 2022: saalikompleksi väljaarendamine ning õppe- ja teadustöö efektiivsuse ning kvaliteedi tõstmine erinevate sisutegevuste kaudu (EMTASTRA): saalikompleksi väljaarendamine
Periood: 01.01.2016 – 31.07.2019
Toetus: 3 999 999,70 eurot
Lühikirjeldus: Projekti tulemusena rajatakse Eesti Muusika-ja Teatriakadeemiale (EMTA) juurdeehituse näol kaasaegne saalikompleks, tänu millele luuakse esituskunstidele spetsialiseerunud kõrgkoolile kontserdisaal ja õppelava, mis on seni puudunud. Projekt on vajalik, tagamaks õppe- ja teadustöö kvaliteeti EMTA-s – ilma kaasaegse saalikompleksita ei ole võimalik anda kaasaegset ja kvaliteetset muusikaharidust, kuna hetkel puudub korralik praktikabaas.

Koostööfestival toob kokku ettevõtjad ja teadlased

Koostööfestival “Õigel ajal õiges kohas” toimub 1. novembril Tallinna Ülikooli Astra majas. Festivalil on esindatud ka NUTIKAS meede. Tule ja uuri, kuidas saavad teadusasutused kaasa aidata Sinu ja Sinu ettevõtte arengule.

Sel sügisel toimuvat koostööfestivali „Õigel ajal õiges kohas“ korraldab Tallinna Ülikool. Festivali märksõnad on Inimene. Loovus. Masin. – just neid teemasid erinevates kombinatsioonides lahkavad teadlased koostöövõimalusi avavates liftikõnedes ja koos ettevõtjatega peetavates paneeldiskussioonides.

Koostööfestival

Koostööfestivali eesmärk on tutvustada ettevõtete ja organisatsioonide esindajatele kõrgkoolides töötavate tippteadlaste uurimisteemasid, et neist oleks kasu nii ettevõtlusele kui ka ühiskonnale. Festival toob kokku ettevõtjad erinevatest tegevusvaldkondadest ning teadlased, kes töötavad välja kaasaegseid lahendusi ja arendusi.

Festivali korraldavad koostöövõrgustiku ADAPTER partnerid koos. Seni on festivali peakorraldajateks olnud Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool.

Festival toob kokku ettevõtjad erinevatest tegevusvaldkondadest ning teadlased, kes töötavad välja kaasaegseid lahendusi ja arendusi.

Koostööfestival toimub 1. novembril 2018 Tallinna Ülikooli Astra majas (Narva mnt 29, Tallinn).

Koostööfestivalil on kohal ka “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” ehk NUTIKAS toetusmeede.

Tule kuulama ja kaasa rääkima!

Registreeri ennast siin.

Allikas: Adapter.ee “Koostööfestival tuleb taas


“Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” (NUTIKAS) on toetusmeede, mida jagab SA Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga eesmärgiga toetada ettevõtete ja teadusasutuste koostööd. Meetmest taotletav toetus aitab Eesti äriregistrisse kantud ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusasutustelt rakendusuuringuid või tootearendusprojekte, mis sobituvad nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse.

NUTIKAS toetusmeedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainformatsioon
Tea Tassa
Meetmehoidja
7300 396
tea.tassa@archimedes.ee

Edulugu: Põltsamaa Ühisgümnaasiumi mehhatroonikaring

Reedel, 21. septmebril Eesti Televisioonis eetris olnud “Reis ümber Eesti” telesaates kajastati Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri toetuse saajat – Põltsamaa Ühisgümnaasiumi mehhatroonikaringi.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi mehhatroonikaring sai toetust tegevuse “Teaduse populariseerimine” alategevuse “Teeme+” meetmest.
“Reis ümber Eesti” Jõgevamaa saade on ETV veebilehelt järelvaadatav kuni 20.09.2019.

Euroopa Liidu struktuurivahendite toel ellu viidud projektid toob teieni igal reedel kell 20:00 Eesti Televisiooni televiktoriin “Reis ümber Eesti“.


Tehnoloogiaalased praktilised oskused Põltsamaa ÜG mehhatroonikaringist
Toetuse saaja: Põltsamaa Linnavalitsus
Periood:06.03.2017–30.06.2020
Toetus: 19 302,58 eurot
Lühikirjeldus: PÜG peab oluliseks, et noored omandaksid LTT kirjaoskuse ning digipädevuste praktilised oskused juba koolis, sestap on koostöös Kaitseliiduga koostatud mehhatroonikaringi õppekava. Projekti eesmärk on nüüdisaegset õpikäsitlust rakendades tehnoloogia, loovuse ja praktiliste tegevuste lõimimine huvihariduses – huviringi läbinu mõistab tehnoloogia seoseid, oskab tehnoloogia maailma võimalusi vastutustundlikult kasutada, arendada uusi tehnoloogiaid ning valida teadlikult karjäär LTT valdkonnas.

Seminarid toetuse saajatele 10. ja 11. oktoobril 2018

SA Archimedes struktuuritoetuste agentuur korraldab oktoobris toetuse saajatele seminarid, kuhu on oodatud projektide juhid ja projektide elluviimise eest vastutavad isikud.

Teemad:

  • Vabariigi Valitsuse määruse „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ (Ühendmäärus) muudatused
  • Kulude abikõlblikkus
  • Projektide vahehindamine

Toetuse saajate seminari slaidid leiab SIIT.

Seminarid toimuvad:

  • 10. oktoobril kell 13.00-16.30 Tartus Dorpati Konverentsikeskuse (Turu 2) Baeri saalis
  • 11. oktoobril kell 13.00-16.30 Tallinnas Tallink Spa&Conference Hotelli (Sadama 11a) Galaxy 1 konverentsiruumis

Registreerumine seminaridele kestab kuni 1. oktoobrini 2018.

SA Archimedes ja Eesti Teadusagentuur jagavad partneritega Ettevõtlusnädalal infot rahastus- ja koostöövõimaluste kohta

Ettevõtlusnädal on suurim ettevõtlusfestival, mis toimub oktoobri esimesel nädalal kõikjal üle Eesti. Eesti Teadusagentuuri, SA Archimedese, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, ADAPTERi ja MAK-võrgustiku koostöös toimuvad neljas Eesti linnas ettevõtjatele mõeldud infoseminarid.

Võrus, Tartus, Tallinnas ja Jõhvis toimuvate seminaride käigus tutvustatakse lähemalt ettevõtete ja teadusasutuste koostöö toetamiseks mõeldud meedet NUTIKAS. Selle tutvustuse raames jagavad oma kogemusi ka toetust taotlenud ettevõtted. Samuti antakse ülevaade, millistes Horisont 2020 osades saavad ettevõtted osaleda ja esitletakse konkreetselt ettevõtetele suunatud toetusskeeme.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus tutvustab ettevõtte arenguprogrammi ning Adapter.ee samanimelist portaali, mis toob kokku teadusasutused ja ettevõtjad. Lisaks jagatakse seminaridel teavet teadus- ja tehnoloogiapakti osas ning räägitakse sellestki, kuidas koolid ja ettevõtted saavad omavahel koostööd teha. Pärast ettekandeid toimuvad huvilistele konsultatsioonid.

Infoseminarid toimuvad:
Võrus (Stedingu kohvik, Stedingu maja, Kreutzwaldi 15, Võru), esmaspäev 1. oktoobril algusega kell 15:00. Info ja registreerumine SIIN.
Tartus (Dorpati konverentsikeskus, Petersoni saal, Turu 2, Tartu), teisipäeval 2. oktoobril algusega kell 14:00. Info ja registreerumine SIIN.
Tallinnas (SEB innovatsioonikeskus, Tornimäe 2, Tallinn), kolmapäeval 3. oktoobril algusega kell 13:00. Info ja registreerumine SIIN.
Jõhvis (Kaubanduskeskus Tsentraal, Keskväljak 4, Jõhvi), reedel 5. oktoobril algusega kell 13:00. Info ja registreerumine SIIN.

Lähem info:
Sven Paulus
Kommunikatsioonispetsialist
Eesti Teadusagentuur
telefon: 5673-1072
sven.paulus@etag.ee
www.etag.ee

Ettevõtlusnädal_banner_706x485_01.06.18_


“Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” (NUTIKAS) on toetusmeede, mida jagab SA Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga eesmärgiga toetada ettevõtete ja teadusasutuste koostööd. Meetmest taotletav toetus aitab Eesti äriregistrisse kantud ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusasutustelt rakendusuuringuid või tootearendusprojekte, mis sobituvad nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse.

NUTIKAS toetusmeedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Meelelahutuslik televiktoriin “Reis ümber Eesti” toob teieni erinevad projektid üle Eesti

7. septembrist alustas ETVs uus meelelahutuslik saade “Reis ümber Eesti”, mis on eetris aasta lõpuni igal reedel kell 20.00.

Saates käsitletakse erinevate Eesti piirkondade elu ja olu ning selle erinevusi. Igas saates võetakse ette üks maakond ning staažika mälumänguri Ivo Linna juhatusel pannakse proovile kolm (maakonnaga seotud) tuntud inimest. Eestit aitab avastada tarmukas püstolreporter Pille Riin, (keda kehastab Liisa Pulk) kes püüab telepurki iga maakonna uuemad ja vanemad saavutused. Muusikalise reisi eest hoolitseb ansambel Supernova.

Kogupere meelelahutuslik televiktoriin “Reis ümber Eesti” on ETV veebilehel järelvaadatav!

Saade on toetatud Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondidest ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest.