Viljandimaa ettevõtjad tutvusid Nutika toetusmeetmega

Eile tutvusid Viljandimaa ettevõtete esindajad Cleveron ASi peakontoris SA Archimedese Nutika toetusmeetmega. Ettevõtjad saavad meetmest taotleda kuni 2 miljoni euro suurust toetust rakendusuuringuteks või tootearenduseks koos teadlastega.

Üritusel osalesid 12 ettevõtte esindajad erinevatest valdkondadest. Kohal olid nii matkatarvete tootjad kui ka puidutöösturid. Infopäeval osalenud Puidukoda OÜ tehnikajuhi Taavi Tenno sõnul andis infopäev palju mõtlemisainet.

„Üritus oli juba selles osas kasulik, et pani mõtlema, milliseid meie tooteid oleks võimalik koos teadlastega edasi arendada,“ ütles Tenno. „Seda enam, et sellist tegevust rahaliselt toetatakse.“

Priit Pedastsaar räägib viljandlastele Click & Grow kogemusest Nutika meetmega / Foto: Mattias Jõesaar

Priit Pedastsaar räägib viljandlastele Click & Grow kogemusest Nutika meetmega / Foto: Mattias Jõesaar

SA Archimedese meetmehoidja Tea Tassa sõnul on Nutika spetsialiseerumise toetusmeetme jaoks ettevõtja jaoks parim omadus selle lihtsus.

„Nutika toetusmeetme taotlemiseks ei kulu palju vaeva ega bürokraatiat ja saadav tulu on päris märkimisväärne. Selle abiga saab ettevõtja teha rakendusuuringu või arendustegevuse enda jaoks 70% soodsamalt,“ selgitas Tassa.

Nutika spetsialiseerumise toetavate tegevuste IV taotlusvoor kestab kuni 30. septembrini 2020 või tegevuse eelarve ammendumiseni. Toetuse vaba jääk on praeguse seisuga üheksa miljonit eurot. Tegevust „Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

HITSA EENet pani Eesti akadeemilise võrguühenduse 10 korda kiiremini tööle

Sellel nädalal jõuab lõpule Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) kaheaastane projekt, mis kiirendas Eesti teadusandmete liikumist kümme korda. Tänu uuendatud optilisele magistraalvõrgule liiguvad kiirelt üle maailma nii elav muusika kui ka uurimiskeskuse CERN andmed.

Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk on alustaristu kõikidele teadus- ja arendusasutustele, mis vajavad piiriülest koostööd, kiiret andmeedastust ja suurte andmemahtude ülekandmist.

Optilise magistraalvõrgu moodustab 1200 kilomeetrit optikakaablit Eestis ja 120 kilomeetrit Tallinna ning Espoo vahel. Suuremad võrgusõlmed asuvad Tallinnas ja Tartus, väiksemad teistes maakondades.

EENet-optics-2017

„Tallinna ja Tartu vahel on tänu sellele projektile võrguühenduse kiirus 100 Gbit/s. See tähendab, et teadusandmed liiguvad nüüd kümme korda kiiremini kui enne,“ rääkis HITSA taristu juht Kristina Lillemets.

Tallinna ja Tartu võrgusõlme kaudu on Eesti teaduse ja  hariduse andmeside optiline magistraalvõrk ühendatud üleeuroopalisse teadus- ja arendusasutuste võrku GÉANT ning Põhjamaade riiklike akadeemiliste andmesidevõrkude assotsiatsiooni NORDUnet. GÉANT ühendab üle 50 miljoni kasutaja rohkem kui 10 000 teadusasutuses üle Euroopa. GÉANTil on otseühendus ka teiste maailmajagude akadeemiliste võrkudega kokku enam kui sajast riigist.

„Tänu võrgule saavad toimida ülikoolidevahelised koostööprojektid. Näiteks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pidas viitevaba heli ja video ülekandetehnoloogia LoLa (low latency) abil kontserdi, kus ooperilaulja oli Minskis ja klaverimängija Eestis,“ tõdes HITSA taristu juht.

Urmas Lett ja Kristina Lillemets / Foto: Mattias Jõesaar

Urmas Lett ja Kristina Lillemets / Foto: Mattias Jõesaar

 Tavalisest internetiühendusest oluliselt võimsama andmesideteenuseta ei ole võimalik paljudes loodus- ja täppisteaduste valdkondades kõrghariduskoostööd teha. Magistraalvõrk teeb Eesti teadlastele kättesaadavaks orbiidile saadetavate Maa jälgimise satelliitide andmevood, selle abil osaletakse Euroopa Tuumauuringute Keskuse (CERN) eksperimentides jpm.

Magistraalvõrgu kaasajastamise projektijuhi Urmas Leti sõnul on Eesti suurim võrgutarbimine seotud maailmakuulsa uurimiskeskusega CERN.

„Suure osa andmevoost moodustab KBFI [Keemilise Bioloogia ja Füüsika Instituudi] ja CERNi andmevahetus ja see kasvab stabiilselt. Me peame käima ajast ees, et hoida ühenduses varu. Kui nõudlus peaks kiirelt kasvama, siis meil ei ole võimalik kiiresti kasutajate vajadustele reageerida. Sellepärast me peamegi oma võrku pidevalt kaasajastama ja kiirendama,“ ütles Urmas Lett.

Eesti teaduse ja hariduse andmeside optilise magistraalvõrgu kaasajastamise projekti rahastas SA Archimedes 546 250 euroga Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamise teekaardi alusel. Projekt valmib lõplikult 1. juunil 2019.

TalTechi ja EMÜ uus nutikas tööstuslabor pani teadlased ja tudengid suurest huvist kihama

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) ja Eesti Maaülikooli (EMÜ) rajatud nutika teadus- ja arendustegevuse virtuaalne üksus ehk Smart Industry Centre (SmartIC) ühendab Eestiga Euroopa ülikoolide seadmeid ja oskusteavet. Projekti abil soetatud 3D metalliprinter ja kompuutertomograaf võimaldavad virtuaalreaalsuse abil distantsilt toota ja uurida vajalikke materjale.

Nutika tootmise tuumiktaristu SmartIC projektijuhi professor Tauno Otto sõnul tekkis vajadus projekti järele tulenevalt Eesti majanduse ja tööstuse hetkeseisust, mis vajas suuremat lisaväärtust loovat kõrgtehnoloogilist tootmist.

„Me leidsime lahenduse – soetasime TalTechi 3D printerid ja Eesti Maaülikooli kompuutertomograafi ning saame nende ressursse ühendada liitreaalsuse laboris loodud virtuaalsete keskkondadega ehk digitaalsete kaksikutega. See tähendab, et nii Eestis kui ka piiri taga asuvaid asuvaid teadusseadmeid saab juhtida distantsilt ning seeläbi kasutada investeeringuid optimaalsemalt ,“ selgitas Otto.

Professor Tauno Otto 3D metalliprinteriga / Foto: Mattias Jõesaar

Professor Tauno Otto 3D metalliprinteriga / Foto: Mattias Jõesaar

„Eesti valdavalt väikeste ja keskmiste ettevõtete probleem seisneb selles, et me võime küll osta endale väga hea seadme, kuid oskusteavet sisse osta on liiga kallis. Lähemas tulevikus saab insener virtuaalmaailma siseneda kodukontorist, et pakkuda oma oskuseid,” märkis SmartICi projektijuht.

Tänu tipptehnikale on tõusnud rahvusvaheline huvi. Nii õnnestus TalTechl just tänu soetatud laborile Eestisse meelitada tippteadlasi väljastpoolt Eestit. Näiteks 2018. aasta augustis asus TalTachi laboris tööle Norrast tulnud 3D printimisega tegelev professor.

Lisaks norrakatele on koostööst huvitatud paljud teised Euroopa ülikoolid. TalTechi eesmärk on võrgustikku lisada võimalikult palju uusi seadmeid. Nendega oleks võimalik distantsilt teha vajalikke tooteid ja uuringuid, arendada tehnoloogiaseadmete digitaalseid kaksikuid ja edendada tootmise digitaliseerimist.

Labor võimaldab juhtida seadmeid ka väljaspool Eestit / Foto: Mattias Jõesaar

Labor võimaldab juhtida seadmeid ka väljaspool Eestit / Foto: Mattias Jõesaar

„Sarnaste seadmete soetamisel on nii teaduslaborites kui tööstuses palju dubleerimist. Me praegu kaardistame koos Saksamaa ja Skandinaavia ülikoolidega tehnoloogiaseadmeid, mis on sarnased ja mida saaks ühendada võrgustikku,” rääkis professor Otto taristute hetkeseisust.

“Ressursside võimalikult optimaalseks kasutamiseks on tarvis kahte tegevust – kaugjuhtimist digitaalsete kaksikute kaudu ning info kogumist tööstusliku asjade interneti abil,” lisas Tauno Otto.

Kuidas taristu töötab?

Laboris on kombineeritud reaalne ja virtuaalne keskkond. Laborite füüsiline keskkond on digitaliseeritud ja arvutist näeb pilti selle digitaalsest kaksikust, mida kuvatakse virtuaalreaalsusprillidesse. Kui panna virtuaalreaalsusprillid ette, saab anda juhiseid, mida seadmega teha: vajutada juhtpaneelide nuppe ja end lähemale või kaugemale suumida. Prillidel on ees kaamera, mille pilt edastatakse vajadusel teadusgrupi liikmetele kasvõi teises linnas asuvasse laborisse.

„Meie viimane eksperiment oli Itaalia Teaduste Akadeemia Automatiseerimise Instituudiga. Nemad juhtisid oma Itaalia keskusest läbi virtuaalreaalsuse meie TalTechi labori tehnoloogiaseadmeid. Ja see toimis!“ kirjeldas professor Otto laborite igapäevatööd.

Eesti Maaülikoolis asub kompuutertomograaf, millega on võimalik vaadata läbi metalli, et näha selle struktuuri.

Professor Tauno Otto nutika labori seadmeid tutvustamas / Foto: Mattias Jõesaar

Professor Tauno Otto nutika labori seadmeid tutvustamas / Foto: Mattias Jõesaar

„Kui me midagi 3D-prindime, siis me ise oma toote sisse ei näe. Tartus olevad seadmed võimaldavad saata meile 3D prinditud metalltoodete sisestruktuuri analüüsid ja nii saame kihtlisandustehnoloogia jaoks sobivate uute sulamite mudeleid arendada,“ tutvustas Otto.

Taristu juurde loodud teadusgrupis töötab kokku juba 40 inimest ja TalTechi tudengitel on uue tehnoloogia vastu huvi suur. SmartIC taristu abil saavad nad teadusprojektides proovida ning katsetada, millised digitaliseerimise töövahendid vahendid on tööstuses kasutusel.

Need on enamasti nutikad vahendid, mis võimaldavad traditsioonilist inseneritööd ideest prototüübini kiirendada. Optimeeritud ja 3D prinditud ülikerge jahutusradiaator andis näiteks tudengivormeli meeskonnale vajaliku kaalusäästu, võimaldas seda piisava jäikuse tõttu kasutada ühtlasi kerepaneelina ning samas jahutas akumoodulit paremini.

Nutika tootmise tuumiktaristu ehk Smart Industry Centre (SmartIC) projekt valmib 30. juunil 2019. See maksab kokku ligi 1,68 miljonit eurot, millest ligi 1,6 miljonit eurot rahastas SA Archimedes Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamise teekaardi alusel.

Mattias Jõesaar
Kommunikatsioonispetsialist
SA Archimedes
mattias.joesaar@archimedes.ee

ASTRA toetuste maht ületas 58 miljoni euro piiri

SA Archimedese kõige mahukama struktuuritoetuse ASTRA (institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele) raames maksti nelja aasta jooksul välja üle 58 miljoni euro. ASTRA projektidest rahastati kokku 27 projekti, millest seitse olid uued õppehooned.

2014-2020. aastal valmivatest ASTRA projektidest on tänaseks lõppenud kaks. Üheks neist on TalTechi projekt VÕSA ehk „Virtuaalsete õpiruumide ja simulatsioonikeskkonna loomine ja juurutamine“, mille toetuse maht oli suurem kui 300 000 eurot.

VÕSA projektijuhi Aivar Kurreli sõnul on virtuaalsed õpiruumid hästi vastu võetud ja kinnitas, et neid kasutatakse aktiivselt erinevates IT õppekavades.

“Virtuaalseid õpiruume saab igal ajal vajadusel juurde luua, see tähendab, et õpiruumide maht võib ajas muutuda,” ütles Kurrel.

011-ITee

Uus õpikeskkond koosneb riistvarast, kaugtöölabori tarkvarast ja sellele ehitatud õpiruumidest. See võimaldab õppeainete raames luua erinevaid realistlikke simulatsioone ning aitab tudengitel sooritada ettevõtluspraktikat.

“Õpiruumide kasutamine on oluline ühelt poolt õppejõule, sest tagab üliõpilastelt õppeaines omandatu tagasiside saamisel efektiivsuse, kui õppeaine kursust võtab ca 150-400 tudengit. Teiselt poolt õpiruumide loomine tudengite poolt õppejõu juhendamisel annab võimaluse omandada praktilisi oskusi, mida tulevikus kasutada mõnes muus olukorras,“ lisas Kurrel.

Ülejäänud 25 ASTRA projekti osas viidi sel aastal läbi vahehindamised. Kõik projektid said ASTRA juhtkomisjonilt positiivse hinnangu ning eesmärkide täitmine jätkub samas mahus.

ASTRA meetme tegevuste kogumaksumus on 132,5 miljonit eurot ehk kõrgkoolidel ja teadus- ja arendusasutustel on võimalik saada veel üle 73 miljoni euro.

Suurimate projektide tulemusel valmivad teiste seas Eesti Kunstiakadeemia visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus EKA LOOVKÄRG, Sisekaitsekadeemia õppehoone ning Tartu Ülikooli IT keskus.

Lisainfo:
Mattias Jõesaar
Kommunikatsioonispetsialist
Sihtasutus Archimedes
Tel. 513 6709
e-mail: mattias.joesaar@archimedes.ee

NUTIKAS IV taotlusvooru infopäevad taotlejatele

Sihtasutus Archimedes avab tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” ehk NUTIKAS IV taotlusvooru.

 

Infopäevadel tehtud esitlustele saad ligi siit.

///

Infopäevad taotlejatele toimuvad 25. ja 27. veebruaril Tartus ja Tallinnas

Infopäevad toimuvad:

  • 25.02 Tartus, hotellis London kell 13:00-16:00
  • 27.02 Tallinnas, hotellis Nordic Hotel Forum kell 10:00-13:00.

Teemad:

  • Sissejuhatus (Mariann Saaliste, Haridus- ja Teadusministeerium)
  • Määruse tutvustus (Tea Tassa, Sihtasutus Archimedes)
  • Arendusplaan. Rakendusuuring vs Tootearendus – mis on mis? (Viktor Muuli, Sihtasutus Eesti Teadusagentuur)
  • Äriplaan. Abikõlblikud kulud. Riigiabist projektides (Urve Vool, Sihtasutus Archimedes)
  • Hindamisjuhendi tutvustus (Tea Tassa, Sihtasutus Archimedes)

Infopäevi korraldab Sihtasutus Archimedes koostöös SA Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.


Täiendav informatsioon: Tea Tassa, tea.tassa@archimedes.ee, tel 730 0396.

NUTIKAS taotluste esitamise tähtaeg pikenes 31. jaanuarini

Sihtasutus Archimedes pikendab tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” rakendamiseks struktuuritoetuse andmisel III taotlusvooru taotluste esitamise tähtaega.

Toetust saab taotleda kuni 31. jaanuarini 2019. a või taotlusvooru kogumahu ületamiseni.
Taotlusvooru toetuse maht on kuni 15 000 000 eurot.
Meetme tegevuse määrus on avaldatud Riigi Teatajas (RT I, 29.12.2016, 11).

Täpsem informatsioon ja taotlemiseks vajalikud dokumendid: www.archimedes.ee/nutikas

Lisateave ja nõustamine: Tea Tassa, tea.tassa@archimedes.ee, tel 730 0396

Edulugu: IKT (Iidlane kimab teadusesse) mobiilne labor Kärdla PK Teabemajas

Reedel, 14. detsembril Eesti Televisioonis eetris olnud “Reis ümber Eesti” telesaates kajastati Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri toetuse saajat – Hiiu Vallavalitsust.

Projekti “Iidlane kimab teadusesse” toel sisustatakse Kärdla Põhikooli Teabemajas mobiilne roobootika labor, kus noortel on võimalik oma loovust arendada ning iga robootika alane unistus ellu viia. Mobiilsus annab ringile liikumisvabaduse. Käivitatakse robootikaringid Hiiu vallas, Kärdlas ja Laukal.

Projekt “Iidlane kimab teadusesse” valmib Euroopa Regionaalarengu fondi tegevuse “Teaduse populariseerimine” alategevuse “Teeme+” toel.

“Reis ümber Eesti” Hiiumaa saade on ETV veebilehelt järelvaadatav kuni 13.12.2019.

Euroopa Liidu struktuurivahendite toel ellu viidud projektid toob teieni igal reedel kell 20:00 Eesti Televisiooni televiktoriin “Reis ümber Eesti“.

Edulugu: Värska leiukoha mineraalvee sobivus loodusliku ninasprei tootmiseks

Reedel, 7. detsembril Eesti Televisioonis eetris olnud “Reis ümber Eesti” telesaates kajastati Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri toetuse saajat – AS Värska Sanatooriumi.

AS Värska Sanatooriumi ja Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudiga valmiv projekt “Värska leiukoha mineraalvee sobivus loodusliku ninasprei tootmiseks projekt” valmib Euroopa Regionaalarengu fondi tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” toel.
“Reis ümber Eesti” Võrumaa saade on ETV veebilehelt järelvaadatav kuni 06.12.2019.

Euroopa Liidu struktuurivahendite toel ellu viidud projektid toob teieni igal reedel kell 20:00 Eesti Televisiooni televiktoriin “Reis ümber Eesti“.

Edulugu: Eesti Lennuakadeemia kopterisimulaator

Reedel, 9. novembril Eesti Televisioonis eetris olnud “Reis ümber Eesti” telesaates kajastati Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri toetuse saajat – Eesti Lennuakadeemiat.

Eesti Lennuakadeemia kopterisimulaatori soetamise projekt valmis Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.
“Reis ümber Eesti” Tartumaa saade on ETV veebilehelt järelvaadatav kuni 08.11.2019.

Euroopa Liidu struktuurivahendite toel ellu viidud projektid toob teieni igal reedel kell 20:00 Eesti Televisiooni televiktoriin “Reis ümber Eesti“.