ASTRA

TAOTLUSTE ESITAMINE

Tegevuse “Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” tingimused kinnitati haridus- ja teadusministri määrusega nr 17 8. aprillil 2015 (seletuskiri).

Taotlusi esitati digitaalselt struktuuritoetuste e-keskkonna kaudu aadressil https://etoetus.struktuurifondid.ee.

Taotlusi said esitada need asutused ja kõrgkoolid, mille:

  • ettepanek on arvatud lävendit ületanud ettepanekute nimekirja (alates teate saamisest rakendusüksuse poolt)
    või
  • investeeringute kava kinnitamisest Vabariigi Valitsuse poolt.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja juhendid:

Infopäevad toetuse taotlejatele toimusid 29. aprillil ja 4. mail 2016. Materjalid on kättesaadavad SIIT.

Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.