Teavitamine

Euroraha on avalik raha ja seetõttu on avalikkusel õigus teada, mida selle raha eest on tehtud ja kes sellest on kasu saanud.

Kogu avalikkuse tähelepanu on ühel europrojektil tihtipeale raske saavutada, isegi siis kui teavitustegevusteks on eelarves raha ette nähtud. Seetõttu on mõistlik teavitustegevus suunata projektitegevuse sihtgruppidele. Sihtgruppe võib jagada kaheks: projekti sihtgrupp ehk kasusaajad ja poliitikakujundajad.

Arvestage, et kui kasutate euroraha, siis peate kasutama ka nõuetekohast logo. Logo kasutatakse lähtudes toetust saanud projekti iseloomust kas plakatil, stendil, tahvlil või lisatakse logo objektile tootmise käigus.

Pange teavitustegevused teenima oma projekti huve ja nähke selles kasu.