Periood 2007-2013

Aastatel 2007-2013 suunas riik Euroopa Liidu struktuuritoetusi Eesti kõrghariduse ja TA valdkonda üle 435 miljoni euro. Ellu viidi üle 600 projekti.

Siit on igal huvilisel võimalik lugeda, mis on struktuuritoetuste abil Eesti kõrgharidus- ja teadusmaastikul saavutatud.

Toetust saanud projekte on võimalik otsida toetuse saajate andmebaasist.