Sisuline edenemine

Euroopa Sotsiaalfondi toetusted (102,6 miljonit eurot) on jaotatud kuue tegevuste kogumi e meetme vahel. Pildil on näha toetuse mahud protsentides.

Euroopa Regionaalarengufondi toetusted (286,5 miljonit eurot) on jaotatud seitsme tegevuste kogumi e meetme vahel. Pildil on näha toetuse mahud protsentides.