2013. aasta kokkuvõte

2013graafik

Joonis 1 Eurotoetuse kasutamine teadus- ja arendustegevuse valdkonnas 2013a lõpu seisuga

STRi fookuses on huvitavad aparaadid ja viipekeele tõlkide õppekava: Rakendusüksus on seitsme aasta jooksul toetuse saajatele hüvitanud üle 260 miljoni euro toetusraha. Paljud seatud eesmärgid on täidetud või täitumas, kuid toetusraha administreerimine nõuab nii toetuse saajalt kui ka rakendusüksuselt veel viimaseid pingutusi, et jõuda edukalt lõpusirgele. Toetusraha on võimalik kasutada kuni 2015. aasta sügiseni.

Loe edasi aastaraamatust lk 59 kuni 65 – http://issuu.com/archimedes/docs/aastaraamat_2013

Lisaks aastaraamatule loe intervjuusid lõppenud projektidest, nende tegemistest ja tulemustest:

Intervjuu Saaremaa Ühisgümnaasiumi füüsikaõpetaja Indrek Peiliga, kes juhtis teaduse populariseerimise projekti “Saaremaa noorte teaduslaagrid”

Intervjuu Peeter Krossiga, kes juhtis kõrgkoolide innovatsiooniprojekti EBSis “Juhtimismäng ettevõtlusõppes”

Intervjuu HITSA plagiaadituvastuse innovatsiooniprojekti juhi Kristi Kadaja-Kollomiga