2014. aasta kokkuvõte

Struktuuritoetuste rakendusüksus – ühe jalaga uues perioodis

Viimasel aastal oleme keskendunud sellele, et käimasolevad projektid ja programmid saaksid sujuvalt ja edukalt lõpetatud. Koostöös rakendusasutusega, oleme 2014. aastal jälginud projektide rahalist edenemist võrrelduna projekti elluviimise ajaga, eelarve kasutamist ja väljamakseprognooside täitmist. Oleme pidevalt suhelnud toetuse saajatega ning saanud neilt ka kinnituse, et toetus kasutatakse maksimaalselt ära. Toetusi on võimalik kasutada kuni 2015. aasta lõpuni. Soovime olla toetuse saajatele jätkuvalt toeks ning jõuda koos soovitud tulemusteni.
eurotoetuse kasutamine
2014. aastal alustasime ka uue perioodi ettevalmistamisega. Perioodil 2014 kuni 2020 on teadusele ja kõrgharidusele planeeritud EL struktuuritoetusi eraldada summas 305,3 miljonit eurot. 2015. aasta alguses sai valitud ka uued ametikandjad – meetmehoidjad. Meetmehoidjate ülesandeks on tagada 2014-2020 perioodi meetmetega seotud tegevuste edukas elluviimine rakendusüksuses.

Meetmehoidjad:
Kristel Meesak: Teaduse tippkeskuste arendamine; riiklik infra; teaduse populariseerimine;
Kadrin Kergand: Asutuste strateegilise arengu toetamine ehk ASTRA;
Tea Tassa: Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades; valdkondlike ministeeriumite T&A tegevuse toetamine ja võimekuse tõstmine;
Anu Laumets: Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades; teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine.

Meie tegemisi:

 • Eraldasime toetusi üle 75 miljoni euro
 • Menetlesime 506 väljamaksetaotlust
 • Tegime üle 105 paikvaatluse
 • Lõpetatud sai 10 ESF ja 107 ERF projekti

Projektide tulemusi:

 • Ehitatud on 13 uut õppe- ning teadushoonet
 • Kaasajastatud on kokku 5275 õppekohta
 • Eestis tegutseb 12 teaduse tippkeskust
 • Loodud või kaasajastatud on ühtekokku 777 teadlase töökohad
 • Rahvusvahelises teadusasutuste koostöös osaleb üle 100 teadlase
 • Kõrgkooli tasemel on toimunud 3000 e-kursust, mille on edukalt läbinud 45 000 õppurit
 • Lühiajalistel õppejõudude täiendkoolitustel on osalenud üle 15 600 õppejõu
 • Eesti doktorantide arv doktorikoolides on 2362
 • Doktorikoolidesse on kaasatud 802 Eesti ja 407 välisõppejõudu
 • Ettevõtetes on praktiseerinud ligi 2000 üliõpilast
 • Teadust populariseerivate telesaadete keskmine vaadatavus küündib 120 000