Hindamised ja uuringud

Teaduse ja kõrghariduse eurotoetuste kasutamisega seotud uuringud ja hindamised

  • Euroopa Liidu tõukefondide perioodi 2007‐2013 teadus‐ ja arendustegevuse ning kõrghariduse meetmete rakendamise vahehindamine, oktoober 2011
    Aruanne
  • Peer-Review of the Estonian Research and Innovation System Steady Progress Towards Knowledge Society, veebruar 2012
    Aruanne
    Kokkuvõte

Muud teaduse ja kõrghariduse valdkonna uuringud ja analüüsid

Teadus- ja innovatsioonipoliitika seireprogrammi valdkondlikud uuringud ja analüüsid

Avaliku arvamuse uuringud eurotoetuse kasutamisest