Rahaline edenemine

Raha kasutamise aruanded

ESF.31.12.15Euroopa Sotsiaalfondi toetuste väljamaksmine programmidele ja projektidele võrrelduna sellega, mis on toetuse saajatele eraldatud. Väljamaksete seis antud seisuga 31.12.15. Summad on antud eurodes.
ERF.31.12.15Euroopa Regionaalfondi toetuste väljamaksmine programmidele ja projektidele võrrelduna sellega, mis on toetuse saajatele eraldatud. Väljamaksete seis antud seisuga 31.12.15. Summad on antud eurodes.