Periood 2014-2020

Siit saab infot kõigi 2014-2020 perioodil toetust saanud projektide kohta meetme tegevuste lõikes. Samuti saab siit lugeda tegevuste aastakokkuvõtteid.

Toetust saanud projekte on võimalik otsida ka toetuse saajate andmebaasist.